RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)

Nos últimos anos a responsabilidade social tense incorporado á Universidade de Vigo como peza central da modernización imprescindible para a sustentabilidade económica, social, cultural e ambiental.
 
Máis alá da xestión de actividades de cooperación, voluntariado e protección das persoas e do medio, que inspiraron os principios da RS, na actualidadade a Universidade de Vigo aplica os principios desta cun enfoque transversal ao conxunto da súa xestión.
 
Deste xeito a través da ampla proxección que as súas actividades teñen no contorno local e social, a Universidade fai realidade o seu compromiso coa sociedade na procura dun desenvolvemento social, económico, cultural e ambiental sostible e equilibrado.

Novas relacionadas coa RSU

Memorias RSU

Estes documentos pretenden difundir os resultados e os avances en materia de responsabilidade social, en particular no tocante aos indicadores de desempeño económico, social, laboral e medioambiental.

Evolución histórica dos aspectos relacionados coa RSU

  • Evolución dos consumos enerxéticos (vídeo)
  • Evolución do persoal (vídeo)
  • O reto da igualdade de xénero (vídeo)