INFORMACIÓN SOBRE O PERSOAL

Táboas salariais aplicables a cada categoría enlace

Relación de persoal eventual e alta dirección enlace

Relación de postos de traballo

Procesos selectivos

Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Representación sindical

  • Relación nominal de persoas e organizacións sindicais ás que están vinculadas que realizan funcións sindicais, e liberados/as sindicais.

Indemnizacións por razón de servizo

Información de interese

 

Consulte os indicadores sobre o persoal na sección UVIGO EN CIFRAS